Отделението  по образна диагностика към СБАЛО – Хасково ЕООД  предоставя специализирана – рентгенологична и компютър-томографска медицинска помощ на пациентите. То е оборудвано  със съвременна апаратура, което дава възможност за извършването на качествена медицинска диагностика. Провежданите изследвания са освен конвенционални , а също така и с контрастиране за постигане на по-точна диагноза и проследяване на ефекта от проведено лечение.

Освен периодичното наблюдение на своите пациенти, диагностичният блок извърша скенери, мамографии и рентгенографии срещу заплащане. Отделението се намира в

гр. Хасково, кв. „ Болярово“, ул.“Перущица“ № 2

За информация и записване: тел. 0882 830 521

 

НЕ се провеждат амбулаторни изследвания по НЗОК /с направление/.

ПРЕДИМСТВА :

  • Лесен и безпроблемен достъп до нас;
  • Получаване на резултатите в най-кратки срокове, в деня на изследването;
  • Провеждане на контрастни изследвания на всички органи и системи в човешкото тяло.

 

ЦЕНОРАЗПИС

 ПЛАТЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАТ /СКЕНЕР/, МАМОГРАФ И РЕНТГЕН

Вид изследване Цена в лева
1 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП, ЛИЦЕВИ КОСТИ, СИНУСИ,КРАЙНИЦИ, РАМЕНЕН ПОЯС, СТАВИ ПО        40 лв.
2 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ, СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ, КОРЕМ, ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ, ГРЪДЕН КОШ, ТАЗ ПО        50 лв.
3 КАТ /СКЕНЕР/ – ГЛАВА НАТИВНО 100 лв.
4 КАТ /СКЕНЕР/ – ГЛАВА С КОНТРАСТ 150 лв.
5 КАТ / СКЕНЕР/ – ШИЙНИ ПРЕШЛЕНИ 100 лв.
6 КАТ /СКЕНЕР/ – ТОРАКАЛНИ ПРЕШЛЕНИ 100 лв.
7 КАТ /СКЕНЕР/ – ЛУМБАЛНИ ПРЕШЛЕНИ 100 лв.
8 КАТ /СКЕНЕР/ – КОРЕМ – НАТИВНО 100 лв.
9 КАТ /СКЕНЕР/ – КОРЕМ С КОНТРАСТ 150 лв.
10 КАТ /СКЕНЕР/ – КОРЕМ И МАЛЪК ТАЗ 100 лв.
11 КАТ /СКЕНЕР/ – ТАЗ С ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ 100 лв.
12 КАТ  /СКЕНЕР/-  КРАЙНИЦИ 100 лв.
13 КАТ  /СКЕНЕР/-  БЯЛ ДРОБ 100 лв.
14 КАТ /СКЕНЕР/ – ЗАПИС НА ВТОРИ ДИСК 20 лв.
15 МАМОГРАФИЯ – ДВЕТЕ ГЪРДИ В ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 50 лв.
16 МАМОГРАФИЯ – ДВЕТЕ ГЪРДИ В ДВЕ ПРОЕКЦИИ  80 лв.
17 КОНСУЛТАЦИЯ НА ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ 30 лв.
18 ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОЕКЦИЯ МАМОГРАФИЯ ГЪРДИ 20 лв.
19 ДОПЛАЩАНЕ ЗА КОНТРАСТИРАНЕ 50 лв.