СБАЛО-Хасково ЕООД гр. Хасково обявява открита процедура с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ЕООД по 92 номенклатурни единици“

Решение Обявление Документация Договор проект ОБРАЗЕЦ № 1 ОБРАЗЕЦ № 2 ОБРАЗЕЦ № 5 ОБРАЗЕЦ № 6 ОБРАЗЕЦ № 7 ОБРАЗЕЦ № 8 Приложение 2 Приложение 2.1 Приложение 2.2 Прило...

СБАЛО-Хасково ЕООД гр. Хасково обявява открита процедура с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ЕООД по 73 номенклатурни единици“

Уникален номер в АОП – 01407-2019-0004 Решение – 24.07.2019 Обявление – 24.07.2019 Документация – 24.07.2019 Договор проект – 24.07.2019 ОБРАЗЕЦ № 1 – 24.07.2019 ОБРАЗЕЦ № 2 – 24.07.2019 ОБРАЗЕЦ № 3 – 24.07.2019 ...

11.06.2019/15.07.2019 СБАЛО-Хасково ЕООД гр. Хасково обявява открита процедура с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ЕООД по 71 номенклатурни единици“

Уникален ID номер в „СБАЛО-Хасково” ЕООД 645/11.06.2019 г. Решение за прекратяване Обявление – 25.06.2019  

29-03-2019 / 07-05-2019 Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на „СБАЛО – Хасково” ЕООД по 5 номенклатурни единици ,заплащани от НЗОК

Уникален ID номер в „СБАЛО-Хасково” ЕООД 419/29.03.2019 г. Решение –  01.04.2019 15:35 Обявление – 01.04.2019 15:36 Документация  – 01.04.2019 15:38 Договор проект – 01.04.2019 15:44 ОБРАЗЕЦ № 1 – 01....

28-02-2019 / 08-04-2019 СБАЛО-Хасково ЕООД гр. Хасково обявява открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО-Хасково” ЕООД с две обособени позиции”

Уникален ID номер в „СБАЛО-Хасково” ЕООД 318/28.02.2019 г. Решение –  05.03.2019 10:45 Обявление – 05.03.2019 10:48 Документация  – 05.03.2019 10:51 Договор проект – 05.03.2019 10:51 ОБРАЗЕЦ № 1 – 05.03.2019 10...

СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ЕООД по 70 номенклатурни единици” Публикувана в АОП

Публикувана в АОП 848543 Крайна дата за приемане на оферти е : 28.06.2018, 12.00 часа Отварянето на получените ферти ще се извърши на 29.06.2018 в часа в сградата на „СБАЛО ХАСКОВО“...

СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО Хасково ЕООД по 69 номенклатурни единици Публикувана в АОП

Протокол 1 и решения от 07.2017гПубликувана в АОП Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБА Крайна дата за приемане на оферти е : 21.03.2017, 12.00 часа Отварянето на...

СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО Хасково ЕООД Публикувана в АОП

Протокол 4 – отваряне на офертиПубликувана в АОП Публикувана в АОП с уникален код: 694856 Крайна дата за приемане на оферти е : 10.12.2015, 12:30 часа Отварянето на получените ...

СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: Доставка на онкологични лекарствени продукти Публикувана в АОП

Публикувана в АОП 623167 Крайна дата за приемане на оферти е : 21.10.2014, 12:30 часа Отварянето на получените ферти ще се извърши на 22.10.2014 в 10:00 часа в сградата на СБАЛО ХАСКО...