СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ЕООД по 70 номенклатурни единици” Публикувана в АОП

Публикувана в АОП 848543 Крайна дата за приемане на оферти е : 28.06.2018, 12.00 часа Отварянето на получените ферти ще се извърши на 29.06.2018 в часа в сградата на „СБАЛО ХАСКОВО“...

СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО Хасково ЕООД по 69 номенклатурни единици Публикувана в АОП

Протокол 1 и решения от 07.2017гПубликувана в АОП Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБА Крайна дата за приемане на оферти е : 21.03.2017, 12.00 часа Отварянето на...

СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО Хасково ЕООД Публикувана в АОП

Протокол 4 – отваряне на офертиПубликувана в АОП Публикувана в АОП с уникален код: 694856 Крайна дата за приемане на оферти е : 10.12.2015, 12:30 часа Отварянето на получените ...

СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: Доставка на онкологични лекарствени продукти Публикувана в АОП

Публикувана в АОП 623167 Крайна дата за приемане на оферти е : 21.10.2014, 12:30 часа Отварянето на получените ферти ще се извърши на 22.10.2014 в 10:00 часа в сградата на СБАЛО ХАСКО...