Нов Лъчетерапевтичен комплекс към „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково

Община Хасково изгради нов Лъчетерапевтичен комплекс към „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково с финансовата п...