СБАЛО-Хасково ЕООД гр. Хасково обявява открита процедура с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ЕООД по 92 номенклатурни единици“

Решение Обявление Документация Договор проект ОБРАЗЕЦ № 1 ОБРАЗЕЦ № 2 ОБРАЗЕЦ № 5 ОБРАЗЕЦ № 6 ОБРАЗЕЦ № 7 ОБРАЗЕЦ № 8 Приложение 2 Приложение 2.1 Приложение 2.2 Прило...

СБАЛО-Хасково ЕООД гр. Хасково обявява открита процедура с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ЕООД по 73 номенклатурни единици“

Уникален номер в АОП – 01407-2019-0004 Решение – 24.07.2019 Обявление – 24.07.2019 Документация – 24.07.2019 Договор проект – 24.07.2019 ОБРАЗЕЦ № 1 – 24.07.2019 ОБРАЗЕЦ № 2 – 24.07.2019 ОБРАЗЕЦ № 3 – 24.07.2019 ...

11.06.2019/15.07.2019 СБАЛО-Хасково ЕООД гр. Хасково обявява открита процедура с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ЕООД по 71 номенклатурни единици“

Уникален ID номер в „СБАЛО-Хасково” ЕООД 645/11.06.2019 г. Решение за прекратяване Обявление – 25.06.2019  

29-03-2019 / 07-05-2019 Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на „СБАЛО – Хасково” ЕООД по 5 номенклатурни единици ,заплащани от НЗОК

Уникален ID номер в „СБАЛО-Хасково” ЕООД 419/29.03.2019 г. Решение –  01.04.2019 15:35 Обявление – 01.04.2019 15:36 Документация  – 01.04.2019 15:38 Договор проект – 01.04.2019 15:44 ОБРАЗЕЦ № 1 – 01....

28-02-2019 / 08-04-2019 СБАЛО-Хасково ЕООД гр. Хасково обявява открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО-Хасково” ЕООД с две обособени позиции”

Уникален ID номер в „СБАЛО-Хасково” ЕООД 318/28.02.2019 г. Решение –  05.03.2019 10:45 Обявление – 05.03.2019 10:48 Документация  – 05.03.2019 10:51 Договор проект – 05.03.2019 10:51 ОБРАЗЕЦ № 1 – 05.03.2019 10...