Решение

Обявление

Документация

Договор проект

ОБРАЗЕЦ № 1

ОБРАЗЕЦ № 2

ОБРАЗЕЦ № 5

ОБРАЗЕЦ № 6

ОБРАЗЕЦ № 7

ОБРАЗЕЦ № 8

Приложение 2

Приложение 2.1

Приложение 2.2

Приложение 3

Приложение 3.1

Приложение 3.2

ЕЕЕДОП /pdf/

ЕЕЕДОП /xml/

Протокол № 1 / 23.07.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти -11.08.2020 г.

Съобщение – 20.08.2020 г.

Протокол № 2

Протокол No 3

Доклад

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ от 01.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ от 06.10.2020 г.

Договор 1

Договор 2

Договор 3

Договор 4

Договор 5

Договор 6

Договор 7

Договор 8

Договор 9

Договор 10

Договор 11

Договор 12

Договор 13

Обявление за възложена поръчка

Анекс 1

Анекс 2

Анекс 3

Анекс 4

Анекс 5

Анекс 6

Анекс 7

Анекс 8

Анекс 9

Анекс 10

Анекс 11

Анекс 12

Анекс 13