Консултативно – диагностичният  блок на „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково се състои от:

  1. Регистратура
  2. Консултативни кабинети :

а/ хирургичен кабинет

б/ вътрешен (химиотерапевтичен) кабинет

в/ гинекологичен кабинет

г/ дерматологичен и радиологичен кабинет

д/ преданестезиологичен кабинет

е/ ендоскопски кабинет

  1. Отделение по клинична патология
  2. Отделение по образна диагностика
  3. Клинична лаборатория
  4. Регионален раков регистър и медицинска информация