28-02-2019 / 08-04-2019 СБАЛО-Хасково ЕООД гр. Хасково обявява открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО-Хасково” ЕООД с две обособени позиции”

Уникален ID номер в „СБАЛО-Хасково” ЕООД 318/28.02.2019 г. Решение –  05.03.2019 10:45 Обявление – 05.03.2019 10:48 Документация  – 05.03.2019 10:51 Договор проект – 05.03.2019 10:51 ОБРАЗЕЦ № 1 – 05.03.2019 10...