Решение

Обявление

Документация

Договор проект

ОБРАЗЕЦ № 1

ОБРАЗЕЦ № 2

ОБРАЗЕЦ № 5

ОБРАЗЕЦ № 6

ОБРАЗЕЦ № 7

ОБРАЗЕЦ № 8

Приложение 2

Приложение 2.1

Приложение 2.2

Приложение 3

Приложение 3.1

Приложение 3.2

ЕЕЕДОП /pdf/

ЕЕЕДОП /xml/

Протокол № 1 / 23.07.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти -11.08.2020 г.

Съобщение – 20.08.2020 г.

Протокол № 2

Протокол No 3

Доклад

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ