СБАЛО – Хасково ЕООД търси да назначи лекари без специалност за отделението по Медицинска онкология и отделeнието по Лъчетерапия

СБАЛО – Хасково ЕООД търси да назначи лекари без специалност за отделението по Медицинска онкология и отделeнието по Лъчетерапия. Подборът ще се извърши по докуме...