Телефон за връзка 088 28 30 507

д-р Марияна  КръстеваНач.лаборатория
Виолета  ХалачеваБиолог