Структурата на „“СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково е изградена в съответствие с изискванията на чл.6  на Наредба № 49 на МЗ /22.10.2010г./  на функционално -блоков принцип, както следва:

1. Ръководство

2. Консултативно – диагностичен блок

3. Стационарен блок

4 Административно – стопански блок

5. Аптекa