Стационарният блок на „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково е с 65 болнични легла, 5 места за краткотраен престой:

1. Отделение по медицинска онкология

2. Отделение по лъчелечение

3. Отделение по хирургия в областта на онкологичните заболявания 

В т.ч. Операционен блок с 3 операционни зали / 2 асептични и 1 септична/

4. Отделение по гинекология в областта на онкологичните заболявания