СБАЛО – Хасково ЕООД търси да назначи лекари без специалност за отделението по Медицинска онкология и отделeнието по Лъчетерапия.

Подборът ще се извърши по документи.

СБАЛО – Хасково ЕООД има сключен договор с УСБАЛО – ЕАД, гр. София за провеждане на обучение за специализация.

Документи за кандидатстване:

Автобиография, копие от диплома за завършено образование, копие от други квалификационни свидетелства.


Документите се изпращат онлайн или на посочения адрес:

СБАЛО ХАСКОВО ЕООД

Бул.“Съединение“ 49

Гр.Хасково

Телефон за информация: 0885 949 954

e-mail: mdozs@yahoo.com