Публикувана в АОП 623167

Крайна дата за приемане на оферти е : 21.10.2014, 12:30 часа Отварянето на получените ферти ще се извърши на 22.10.2014 в 10:00 часа в сградата на СБАЛО ХАСКОВО ЕООД  гр. Хасково в кабинета на Управителя

Документи

Техическо предложение

Ценова оферта

Документация за участие

Разяснение

Разяснение 2

Разяснение относно гаранцията

Разяснение

ПРОТОКОЛИ ОБНОВЕНИ 18.02.2015г