Протокол 1 и решения от 07.2017гПубликувана в АОП Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБА

Крайна дата за приемане на оферти е : 21.03.2017, 12.00 часа Отварянето на получените ферти ще се извърши на 22.03.2017 в 10.00 часа в сградата на „СБАЛО ХАСКОВО“ ЕООД гр. Хасково стаята на управителя

Документация

Документация за участие в ОП

Техническо предложение прил.1

Ценово предложение прил.2

Разяснение 1

Протокол 1 и решения от 07.2017 г

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 3