СБАЛО – Хасково ЕООД няма да получи средства по „Методиката за финансиране осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения за болнична медицинска помощ, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината, както и в лечебни заведения за болнична помощ по чл. 45, ал. 2а от ЗЗО по НРД от 01.09.2023 г.“.

Подписания НРД от 01.09.2023 година за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. следваше да осигури допълнително финансиране от НЗОК за осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения – изпълнители на БМП, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината.

Въпреки че приетия Национален план за борба с рака в Република България до 2030г. определя, като един от основните държавни и обществени приоритети, борбата с онкологичните заболявания и набелязва набор от политики,  мерки и действия

Въпреки че този Национален план за борба с рака е в съответствие и със заложените стратегически цели в Резолюцията на Европейския парламент от 16 февруари 2022г., относно укрепването на Европа в борбата с рака, като част от Плана на Европейската комисия за борба с рака от 3 февруари 2021г.,

СБАЛО – Хасково ЕООД, като единственото лечебно заведение не само в общината, но и в цялата Хасковска и Кърджалийска област, остава извън списъка по чл. 399 от НРД по договор с НЗОК за оказване на БМП.

Срещу това възразихме и сигнализирахме всички възможни институции имащи отношение по така създадения проблем, който считаме за дискриминация. В отговор на нашето възражение Българския лекарски съюз ни уведомиха, че „При изготвяне и договаряне на анекса на НРД МД 2023 – 2025 ще предложим промяна, която да позволи на Специализираните болници по онкология да кандидатстват за финансиране по Методологията…

Вярваме в искрения отговор на  Българския лекарски съюз, че през следващата година ще бъдем включени в Методиката за финансиране, но изискванията на НРД МД 2023 – 2025 следва да бъдат изпълнени сега.

С настоящото изразяваме нашето несъгласие с въведената политика на НРД МД 2023 – 2025 която ще доведе до невъзможност за качествено осъществяване на дейността ни.

За пореден път сме изправени пред пропуски и двоен стандарт.