Адрес: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ул.“Болярска“ 2 /кв.Болярово/

Телефон за връзка 088 28 30 520

д-р Руска  ГригороваНач.отделение
д-р Петранка Бойчева       Лекар Образна диагностика