ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ – адрес: ул.“Болярска“ 2 /кв.Болярово/

Телефон за връзка 088 28 30 520, 088 28 30 521

Отделението разполага с:

  • апарат за полудълбока и дълбока рентг.терапия –Gulmay D3225;
  • апарат за полудълбока и дълбока рентг.терапия –Gulmay D3225;
  • Уредба за телегаматерапия „Terabalt”, тип 80, модел ACS, производство на UJP, със закрит радиоактивен източник 60-Со;
д-р Живко ФилевНач.отделение
д-р Анелия ПавловаЛекар.Лъчелечение
д-р Деляна  КамбуроваЛекар.
Григор  ХаджиангеловФизик
Цветанка ГрозеваФизик
Благовеста  КреваСт.мед.сестра