Консултативно – диагностичният  блок на „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково се състои от:

  1. Регистратура

Телефон за връзка 088 28 30 519

Работно време с пациенти от 8.00 ч. До 14.00 ч.

  1. Консултативни кабинети :

Работно време от 9.00 ч. до 13.00 ч.

а/ хирургичен кабинет

б/ вътрешен (химиотерапевтичен) кабинет

в/ гинекологичен кабинет

г/ дерматологичен и радиологичен кабинет – адрес ул.“Болярска“ 2 /кв.Болярово/

д/ преданестезиологичен кабинет

е/ ендоскопски кабинет

  1. Отделение по клинична патология
  2. Отделение по образна диагностика
  3. Клинична лаборатория
  4. Регионален раков регистър и медицинска информация