Приложение 1 – Заповед 74 от 21.12.2023

Утвърдил: Управител: (Д-р Матей Матеев)

Ц Е Н О Р А З П И С

за медицински услуги на лица, които не са здравноосигурени и за дейности, които не са обект на договаряне с НЗОК.

 

ВИД УСЛУГА ЦЕНА
1 ПРЕГЛЕД В СПЕЦИАЛИЗИРАН КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ 30 лв.
2 БИОПСИЯ ПВКУ 20 лв.
3 КОЛОНОСКОПИЯ 20 лв.
4 КОЛОНОСКОПИЯ С ПРИЦЕЛНА БИОПСИЯ 40 лв.
5 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ КОЖА ЛЕЗИЯ С ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ 40 лв.
6 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ ГЪРДА С ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ 60 лв.
7 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ ЛИМФЕН ВЪЗЕЛ С ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ 60 лв.
8 МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ  10 лв.
9 ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 20 лв.
10 ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ 20 лв.
11 ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ 50 лв.
11 ГИНЕКОЛОГИЧНА  ЦИТОНАМАЗКА 25 лв.
12 СЕКРЕТ ОТ ГЪРДА 30 лв.
13 ПУНКТАТ ОТ ГЪРДА 30 лв.
14 ЦИТОНАМАЗКА ОТ ХРАЧКА 30 лв.
15 ПУНКТАТ ( ПЛЕВРАЛЕН, КОРЕМЕН, ПЕРИКАРДЕН ) 50 лв.
16 СЕКРЕТ ОТ РАНА 20 лв.
17 ЛАВАЖНА ТЕЧНОСТ ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТЕРИ И ПИЕЛОН 30 лв.
18 ЦИТОНАМАЗКА ОТ УСТНА  КУХИНА, ОЧНИ ЛЕЗИИ 20 лв.
19 МАТЕРИАЛ ОТ КОЖНИ ЛЕЗИИ 20 лв.
20 ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА 20 лв.
21 СЕКРЕТ ОТ ФИСТУЛА, ОПЕРАТИВНА РАНА 20 лв.
22 ЦИТОЛОГИЧНО  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ 150 лв.
23 ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ С БИОПСИЯ 200 лв.
24 ИЗСЛЕДВАНЕ НА  ХИСТОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ 80 лв.
25 РЕВИЗИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ НА  ХИСТОЛОГИЧНИ И ЦИТОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ 50 лв.
26 КРЪВНА КАРТИНА, АВТОМАТИЧНО – ХЕМОГЛОБИН, ЕРИТРОЦИТИ, ЛЕВКОЦИТИ , ТРОМБОЦИТИ, MCV, MCH, MCHC И ДРУГИ ИЗЧИСЛЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 6 лв.
27 ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ НА ЛЕВКОЦИТИ 4 лв.
28 МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ 6 лв.
29 СУЕ 5 лв.
30 ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ 5 лв.
31 ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ 5 лв.
32 ПРЕСЯВАЩИ ТЕСТОВЕ /ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ, АРТ/ ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 5 лв.
33 ФИБРИНОГЕН 5 лв.
34 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА С ТЕЧНИ РЕАКТИВИ / БЕЛТЪК, БИЛИРУБИН, УРОБИЛИНОГЕН / – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 6 лв.
35 ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УРИНА СЪС СУХИ ТЕСТОВЕ/ КОМПЛЕКСНО / И СЕДИМЕНТ 6 лв.
36 P, CA – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 3 лв.
37 MG, FE, ЖСК, ЙОНИЗИРАН CA – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 6 лв.
38 ГЛЮКОЗА, КРЕАТИНИН, УРЕА, БИЛИРУБИН /ОБЩ И ДИРЕКТЕН /, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА, ХОЛЕСТЕРОЛ, ТРИГЛИЦЕРИДИ – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 6 лв
39 LDL ХОЛЕСТЕРОЛ,  HDL ХОЛЕСТЕРОЛ – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 6 лв.
40 АСАТ, АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, АЛФА АМИЛАЗА, АФ – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 6 лв.
41 ОБЩ БЕЛТЪК, АЛБУМИН – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 6 лв.
42 ВЕНЕПУНКЦИЯ 2 лв.
43 ТУМОРНИ МАРКЕРИ И ХОРМОНИ 20 лв.
44 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП,ЛИЦЕВИ КОСТИ, СУНУСИ, КРАЙНИЦИ, РАМЕНЕН ПОЯС, СТАВИ ПО 40 лв.
45 РЕНТГЕНОСКОПИЯ НА БЯЛ ДРОБ 20 лв.
46 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ,СЪРЦЕ,МЕДИАСТИНУМ, КОРЕМ, ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ,ГРЪДЕН КОШ ПО 50 лв.
47 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ, ТЪНКИ ЧЕРВА, ИРИГИГРАФИЯ 50 лв.
48 КАТ /СКЕНЕР/ – ГЛАВА НАТИВНО 100 лв.
49 КАТ /СКЕНЕР/ – ГЛАВА С КОНТРАСТ 150 лв.
50 КАТ / СКЕНЕР/ – ШИЙНИ ПРЕШЛЕНИ 100 лв.
51 КАТ /СКЕНЕР/ – ТОРАКАЛНИ ПРЕШЛЕНИ 100 лв.
52 КАТ /СКЕНЕР/ – ЛУМБАЛНИ ПРЕШЛЕНИ 100 лв.
53 КАТ /СКЕНЕР/ – КОРЕМ – НАТИВНО 100 лв.
54 КАТ /СКЕНЕР/ – КОРЕМ С КОНТРАСТ 150 лв.
55 КАТ /СКЕНЕР/ – КОРЕМ И МАЛЪК ТАЗ 100 лв.
56 КАТ /СКЕНЕР/ – ТАЗ С ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ 100 лв.
57 КАТ  /СКЕНЕР/-  КРАЙНИЦИ 100 лв.
58 КАТ /СКЕНЕР/ – ЗАПИС НА ВТОРИ ДИСК 20 лв.
59 КАТ /СКЕНЕР/ – БЯЛ ДРОБ 90 лв.
60 МАМОГРАФИЯ – ДВЕТЕ ГЪРДИ В ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 50 лв.
61 МАМОГРАФИЯ – ДВЕТЕ ГЪРДИ В ДВЕ ПРОЕКЦИИ 80 лв.
62 ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОЕКЦИЯ МАМАГРАФИЯ ГЪРДИ 20 лв.
63 ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ ОРГАНИ 50 лв.
64 ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ 50 лв.
65 КОНСУЛТАЦИЯ НА ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ 30 лв.
66 ПРИЕТИ ПАЦИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ  И ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ГРАЖДАНИ НА СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ НЯМА МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗАПЛАЩАТ ЦЕНАТА НА СЪОТВЕТНАТА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА ИЛИ АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА, КАКТО И ЦЕНАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО СА ИЗВЪН ЦЕНАТА НА КП ИЛИ АПр
67 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ТЕЛК 150 лв.
68 ИЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ТЕЛК 150 лв.
69 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЛК 50 лв.
70 ТАКСА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ НА БОЛЕН В СТАЦИОНАРА  /НА ДЕН/ 20 лв.
71 Такса “Стартиране на преговори за сключване на Договор за провеждане на клинично проучване” 400 лв.
72 Такса “Стартиране на многоцентрово клинично проучване” 400 лв.
73 Такса “Стартиране на едноцентрово клинично проучване” 800 лв.
74 Такса – Адмивнистративно обслужване на договор за клинично проучване (на месец) 100 лв.
75 Такса за ползване на телекомуникационни услуги от Центъра по клинично проучване (на месец) 22 лв.
76 Съхранение на лекарствени продукти на Центъра по клинично проучване в болнична аптека (на месец) 30 лв.
77 Разглеждане на внесената документация и издаване на становище за ново клинично проучване на редовно планирано заседание от Комисията по етика 250 лв.
78 Разглеждане на внесената документация и издаване на становище за ново клинично проучване на извънредно заседание от Комисията по етика 400 лв.
Разглеждане на внесени документи в Комисията по етика /Доклади ; Уведомления за: започване на клинично изпитване, нежелана лекарствена реакция, нова информация и други;/
79 При разглеждане на съществена промяна в Протокола /цена на брой документ/ 100 лв.
80 При разглеждане на съществена промяна в Протокола /цена на брой документ/ 50 лв.
81 Преглед / Консултация от лекар /от друго ЛЗ/ за пациент по клиничното проучване 30 лв.
82 Престой до 24 часа на амбулаторен пациент по клинично проучване с осигурено легло и храна (на 1 легло) 40 лв.
83 Транспорт – на км. 1 лв.
84 Такса домашно посещение – добавя се към цената на извършените мед.услуги 10 лв.